MAPA BARSZCZU

ZGŁOŚ BARSZCZ

AKTUALNOŚCI

Zwalczanie zaczynamy od wykopywania!

Jedna z podstawowych metod zwalczania, czyli wykopywanie lub przecinanie systemów korzeniowych. Działania bardzo skutecznie, ale niestety możliwe do wykonania tylko w początkowej fazie wzrostu Dziś

FUNDUSZE EOG I ZWALCZANIE BARSZCZU

Projekt „likwidacja barszczu sosnowskiego na ter-enie gminy debrzno w latach  2021-2023.” Może być realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach

PRZYZNANE DOFINANSOWANIE POCHODZI ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROGRAMU ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU ŚRODOWISKO NATURALNE I EKOSYSTEMY.

          Głównym celem realizowanego projektu jest zlikwidowanie populacji barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej społeczności na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia oraz zaangażowania społeczeństwa w walkę z nimi. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie usunięcie oraz powstrzymanie ekspansji barszczu Sosnowskiego na obszarze blisko 43 ha. Pozostały areał występowania Barszczu na terenie Gminy Debrzno tj. 28,63 ha, będący własnością Lasów Państwowych likwidowany będzie wzorem lat ubiegłych przez właściciela.

Bez nazwy-2