Gmina Debrzno realizuje projekt pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023”. Realizując stały monitoring występowania barszczu Sosnowskiego zlokalizowano nowe powierzchnie gatunku inwazyjnego na obszarze 8,96 ha. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dodatkowy obszar również został objęty zabiegami jego likwidacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim również zwiększył kwotę wsparcia na powyższe działanie. Obecnie projekt opiewa na kwotę 1.541.118,28 zł z czego dofinansowanie wynosi 1.309.950,53 zł. Kwota 1.113.457,95 zł stanowi środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kwota 196.492,58 stanowi środki pochodzące z budżetu Państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Oddział w Pruszczu Gdańskim współfinansuje zadanie w kwocie 79.111,08 zł. Gmina Debrzno wnosi wkład w wysokości 152.056,67 zł.

Dzięki projektowi obszar o powierzchni 51,753 ha, na którym zlokalizowano gatunek inwazyjny objęty jest zabiegami wykopywania, wykaszania i oprysku.

Obserwuje się korzystne efekty prowadzonych działań. Stałej poprawie ulega 6 ekosystemów funkcjonujących na terenie Gminy Debrzno. Podkreślić należy, iż nastąpiła poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, którym nie zagraża już tak bardzo gatunek inwazyjnym, jakim jest barszcz Sosnowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz