Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023

Gmina Debrzno realizuje projekt pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023”. Realizując stały monitoring występowania barszczu Sosnowskiego zlokalizowano nowe powierzchnie gatunku inwazyjnego na obszarze 8,96 ha. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dodatkowy obszar również został objęty zabiegami jego likwidacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia…

Szczegóły

Może być naprawdę niebezpiecznie!

Lato w pełni i trwa okres dynamicznego wzrostu wielu roślin. Szczególnie dobrze widoczny jest już Barszcz SosnowskiegoNiestety jest też szczególnie niebezpieczny, bo wydzielane przez tę roślinę olejki eteryczne są dla nas groźne zwłaszcza przy słonecznej pogodzie Pamiętajcie, że w szczególnie sprzyjających warunkach Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny nawet bez bezpośredniego kontaktu z rośliną

FUNDUSZE EOG I ZWALCZANIE BARSZCZU

Projekt „likwidacja barszczu sosnowskiego na ter-enie gminy debrzno w latach  2021-2023.” Może być realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu środowisko naturalne i ekosystemy. Fundusze eog i norweskie Są wkładem finansowym islandii, liechtensteinu i norwegii, czyli państw, które nie należą do unii europejskiej, lecz…

Szczegóły