Może być naprawdę niebezpiecznie!

Lato w pełni i trwa okres dynamicznego wzrostu wielu roślin. Szczególnie dobrze widoczny jest już Barszcz SosnowskiegoNiestety jest też szczególnie niebezpieczny, bo wydzielane przez tę roślinę olejki eteryczne są dla nas groźne zwłaszcza przy słonecznej pogodzie Pamiętajcie, że w szczególnie sprzyjających warunkach Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny nawet bez bezpośredniego kontaktu z rośliną

FUNDUSZE EOG I ZWALCZANIE BARSZCZU

Projekt „likwidacja barszczu sosnowskiego na ter-enie gminy debrzno w latach  2021-2023.” Może być realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu środowisko naturalne i ekosystemy. Fundusze eog i norweskie Są wkładem finansowym islandii, liechtensteinu i norwegii, czyli państw, które nie należą do unii europejskiej, lecz…

Szczegóły

Dlaczego należy zwalczać Barszcz Sosnowskiego?

Obecnie barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski. Negatywne cechy barszczu Sosnowskiego spowodowały konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu, ponieważ: – jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, powodującą degradację środowiska przyrodniczego., –    w miejscach, w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie, – jest gatunkiem obcym inwazyjnym, czyli…

Szczegóły

Ile Barszczu jest w Debrznie?

Barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno występuje od wielu lat. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji tej inwazyjnej rośliny, stwierdzono jej występowanie na blisko 72  ha. Barszcz rozsiewa się od ok. 30 lat w niekontrolowany sposób w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów, Rozwory, Stare Gronowo, Myśligoszcz, Cierznie, Słupia, a także rozrasta się w…

Szczegóły