Projekt „likwidacja barszczu sosnowskiego na ter-enie gminy debrzno w latach  2021-2023.”

Może być realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu środowisko naturalne i ekosystemy.

Fundusze eog i norweskie

Są wkładem finansowym islandii, liechtensteinu i norwegii, czyli państw, które nie należą do unii europejskiej, lecz należą do europejskiego obszaru gospodarczego, w zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych na terenie eog. Fundusze te przyczyniają się przede wszystkim do umacniania fundamentalnych wartości europejskich takich jak demokracja, tolerancja i praworządność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz