Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023

Gmina Debrzno realizuje projekt pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023”. Realizując stały monitoring występowania barszczu Sosnowskiego zlokalizowano nowe powierzchnie gatunku inwazyjnego na obszarze 8,96 ha. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dodatkowy obszar również został objęty zabiegami jego likwidacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia…

FUNDUSZE EOG I ZWALCZANIE BARSZCZU

Projekt „likwidacja barszczu sosnowskiego na ter-enie gminy debrzno w latach  2021-2023.” Może być realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu środowisko naturalne i ekosystemy. Fundusze eog i norweskie Są wkładem finansowym islandii, liechtensteinu i norwegii, czyli państw, które nie należą do unii europejskiej, lecz…

Dlaczego należy zwalczać Barszcz Sosnowskiego?

Obecnie barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski. Negatywne cechy barszczu Sosnowskiego spowodowały konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu, ponieważ: – jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, powodującą degradację środowiska przyrodniczego., –    w miejscach, w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie, – jest gatunkiem obcym inwazyjnym, czyli…

Ile Barszczu jest w Debrznie?

Barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno występuje od wielu lat. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji tej inwazyjnej rośliny, stwierdzono jej występowanie na blisko 72  ha. Barszcz rozsiewa się od ok. 30 lat w niekontrolowany sposób w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów, Rozwory, Stare Gronowo, Myśligoszcz, Cierznie, Słupia, a także rozrasta się w…