Obecnie barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski. Negatywne cechy barszczu Sosnowskiego spowodowały konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu, ponieważ:

– jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, powodującą degradację środowiska przyrodniczego.,

–    w miejscach, w których barszcz Sosnowskiego wystąpił masowo liczba innych gatunków roślin spada nawet trzykrotnie,

– jest gatunkiem obcym inwazyjnym, czyli takim, który został przeniesiony poza naturalny zasięg swojego występowania i w nowych, optymalnych dla jego rozwoju warunkach, łatwo zwiększa swój areał, a następnie wygrywa walkę o przestrzeń i zasoby środowiska z gatunkami rodzimymi, skutkiem tego jest utrata cennych siedlisk i związanych z nimi gatunków, gatunki inwazyjne są więc jednym z głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej,

– włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą, roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny, parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza, oparzenia spowodowane przez barszcz Sosnowskiego w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci,

– kontakt z tą rośliną powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo niezanikające blizny oraz zapalenie spojówek, działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci,

– badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku donoszą, że niektóre furanokumaryny zawarte w barszczu Sosnowskiego posiadały również właściwości rakotwórcze i powodujące wady płodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz