Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023

Gmina Debrzno realizuje projekt pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023”. Realizując stały monitoring występowania barszczu Sosnowskiego zlokalizowano nowe powierzchnie gatunku inwazyjnego na obszarze 8,96 ha. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dodatkowy obszar również został objęty zabiegami jego likwidacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia…