Barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno występuje od wielu lat. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji tej inwazyjnej rośliny, stwierdzono jej występowanie na blisko 72  ha. Barszcz rozsiewa się od ok. 30 lat w niekontrolowany sposób w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów, Rozwory, Stare Gronowo, Myśligoszcz, Cierznie, Słupia, a także rozrasta się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych tj. NATURA 2000 Dolina Debrzynki.

W latach 2018-2020 prowadzono zabiegi likwidacyjne Barszczu na wszystkich zinwentaryzowanych nieruchomościach w gminie Debrzno. W bieżącym roku prace są kontynuowane. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że najlepsze efekty zwalczania dają techniki kombinowane, polegające na połączeniu metod mechanicznych oraz chemicznych.  Wybór metody zależy od wielkości populacji, rodzaju siedliska i dostępności terenu. W pobliżu obszarów chronionych oraz cieków wodnych planowane są zabiegi wykopywania oraz przecinania szyjki korzeniowej ostrym szpadlem (na głębokości od 10 do 25 cm).

Realizacja projektu “Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023” znacząco zwiększa potencjał zwalczania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Debrzno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz